Životní styl

Neschopnost říci někomu ne

Pokud máte někdy pocit, že jste na roztrhání jenom proto, že je pro vás těžké říci druhým lidem ne, může to nejspíše znamenat, že se nemáte příliš rádi. Tímto si zaděláváte také na pořádný problém, protože se pohybujete v začarovaném kruhu přehnané ochoty. Máte totiž problém s tím někomu něco odmítnout.
negativní gesto
Lidé, kteří jsou introverty, mají neustálou potřebu udělat druhým radost. Často říkají ano pouze ze strachu, že budou kvůli odmítnutí pomoci ostatním lidmi zavrženi. Za tímto chováním se nejspíše skrývá snaha líbit se druhým lidem a být milován. Jestliže se však tato potřeba začíná stávat mnohem důležitější, než naše vlastní potřeby, může to způsobit velice mnoho problémů v životě.
· Například do této skupiny patří i lidé, kteří si v obchodě zakoupí cokoli, ačkoliv se jim to nelíbí, a to pouze z důvodu, aby nenaštvali prodavačku.
· Někteří lidé mají obavu říci ne z toho důvodu, že nechtějí zranit druhé lidi, i když velmi dobře vědí, že to, co slibují, splnit nemohou. Avšak tímto způsobem jednání ztrácí svoji důvěryhodnost.
· Ti lidé, kteří se obávají toho, jaké důsledky bude mít jejich odmítnutí, mívají obvykle velice málo sebedůvěry. Nejsou schopni přihlížet ke svým vlastním potřebám a podle toho potom odpovědět.

Naslouchejte svým potřebám

Důležité je v tomto případě naslouchat svému tělu, a nezatěžovat jej. Známé psychoterapeutka radí provádět pravidelně tato cvičení:
· Zkuste věnovat pozornost svému dýchání, fyzickým pocitům a také okolí. Při každé své činnosti si odpočiňte a soustřeďte se na své tělo, na napětí svalů a také své emoce. Pokud vás někdo o něco požádá, také si takto můžete dát čas na odpověď a stejně naslouchat svému tělu.
negativní nápis

Metoda čtyř etap

S tímto cvičením také souvisejí techniky, jak umět říci ne. Je to metoda čtyř etap:
· zvážit okolnosti situace
· vyjádřit své emoce
· popsat řešení situace
· vyvodit z toho důsledky a závěry