Zboží

Proč svěřit montáž betonového plotu odborníkům

Na Internetu koluje celá řada návodů, jak realizovat montáž betonového plotu vlastními silami. Nelze se tomu divit, Češi jsou národ vynalézavý a tvořivý, naše řemeslná zručnost je známa po celém světě a navíc si mnozí z nás chtějí dokázat, že ještě něco zvládneme, že si poradíme, a že nepatříme „do starého železa“.

Tento trend zasahuje do našich genů ještě z doby socialismu, kdy si většina lidí musela poradit sama a obejít státní sektor, ale „časy se mění“ a můžeme se na řemeslníky spolehnout hlavně díky jejich snaživosti, aby obstáli v konkurenci a byli lidmi vybíráni na základě dobrých referencí.

břečťan na zdi

Pojďme si připomenout některá fakta, proč je výhodné svěřit práci řemeslníkům a ušetřit si tak řadu starostí:

Pojištění – především je většina firem pojištěna, berou na sebe zodpovědnost za poškození vašeho majetku a samozřejmě i v situacích, kdy se např. při manipulaci betonové díly rozlomí či popraskají. Je totiž velmi důležité dodržovat instrukce i při skladování materiálu a jeho přenášení.

psí víno na zdi

Hloubení základů – pokud máte parcelu situovanou v rovině a jde o běžnou zeminu, např. ornici, je hloubení základových otvorů pro sloupky relativně snadné. Potíže nastanou hlavně u velmi měkkého podloží (písek, navážka), které je třeba zpevnit, anebo naopak u podloží velmi tvrdého, kdy můžete narazit na skálu či kámen. Další problém je práce ve strmém svahu, může jít o velmi fyzicky náročný proces.

Hmotnost jednotlivých panelů a sloupků – ta se pohybuje řádově v desítkách kilogramů, většinou v rozmezí od 70 do 90 kg, takže je mnohdy nutné nasadit těžkou techniku. To se týká i objednaného materiálu, který by měl vykládat na paletách např. vysokozdvižný vozík.

Vlastní zdraví – podstatný argument pro montáž betonového plotu prováděnou profesionály je i přeceňování vlastních schopností, což může skončit i zdravotními problémy – úrazy nebo oslabenou imunitou pod vlivem fyzicky náročné, vyčerpávající práce.