Hobby

Kultura v ČR je velmi bohatá

Když se zamyslíme nad kulturou ČR, musíme podotknout, že je velmi bohatá. Mezi kulturní zážitky můžeme počítat důležité svátky pro každého občana této země. Ať už to jsou Vánoce, Velikonoce nebo třeba Mikuláš. Vše je zakořeněné už z dávných dob a bez této tradice si to nějak nedokážeme představit. Ale i tak když se rozjedete do různých krajů země, mohou se trochu lišit oslavy těchto kulturních památek. I v podávání tradičních jídel je to jiné. Někde jedí čočkovou polévku, jinde třeba kubu nebo rybí polévku. Ale i přes to je to pro nás kulturní památka. Avšak kultura je adaptivní a přizpůsobuje se času a místu. Její přenášení je ústní nebo písemné a také díky školství je reprodukováno dále do podvědomí mladé generace, na které později bude tuto kulturu udržovat.
zasněžená Praha

Kulturní dědictví


Kulturní dědictví velmi úzce souvisí s kulturou. Kulturní dědictví je vše co člověk v minulosti vytvořil a co mělo jakýkoliv vliv na kulturu národa. Toto dědictví se poté dá dělit na materiální a nemateriální. Pokud se budeme bavit o materiálním dědictví, patří sem hlavně památky, vynálezy, pokrmy, ale také třeba knihy. Pokud se budeme zajímat o nemateriální kulturní dědictví, jedná se o přísloví, rčení, zvyky, vědomosti, hudba.
moravská orlice

UNESCO je světové kulturní dědictví


Nevýznamnější kulturní dědictví se zapisuje na seznam světového dědictví UNESCO. Jedná se o organizaci pod záštitou OSN se sídlem v Paříži. I v ČR máme památky, které se mohou pyšnit zápisem. Jedná se o například historické jádro Prahy, Holašovice, zámek v Litomyšli, Třebíčská židovská čtvrť, zahrady a zámek v Kroměříži. Nebo třeba Lednicko-Valtický areál. Kultura je pro každý stát velmi důležitá už i z pohledu historie. A každý stát by se měl o tuto kulturu pečovat jak v bavlnce. Protože kultura je naše dědictví.