Auto moto

Jak vyřešit třenice mezi řidiči automobilů a cyklisty


Ze zákona by cyklisté, stejnÄ› jako Å™idiÄi automobilů, mÄ›li používat k jízdÄ› silnice, samozÅ™ejmÄ› s tou výjimkou, že cyklista nesmí na dálnici. To se zdá jako rozumné Å™eÅ¡ení – oba jsou to dopravní prostÅ™edky, které by na chodníku snadno mohly ohrozit chodce. Bohužel to vypadá, že jejich soužití není tak hladké, jak bychom doufali.

 

cyklisté mohou být na silnicích problém

 

Hlavním problémem je odliÅ¡ný styl obou dopravních prostÅ™edků. Tak se Äasto stane, že cyklista, byÅ¥ se snaží jet seberychleji, zpomalí dopravu, zatímco Å™idiÄ automobilu jej na druhou stranu může snadno porazit, pokud rychle projede kolem nÄ›j.

 

JistÄ›, jsou zde urÄitá pravidla, kterými by se oba mÄ›li řídit, aby soužití bylo co nejklidnÄ›jší. Z nich nejznámÄ›jší je to, že pokud jede více lidí na kole, nesmí jet vedle sebe, nýbrž v řadÄ› za sebou. VÅ¡ichni cyklisté také musí jezdit co nejblíže krajnici. Jinak pro nÄ› platí stejné znaÄky jako pro auta – to si mnoho z nich neuvÄ›domuje, zvláštÄ› v jednosmÄ›rkách.

 

chlapec jedoucí na kole

 

Dalším, mnohem kontroverznÄ›jším krokem, bylo zavedení povinné vzdálenosti pÅ™i pÅ™edjíždÄ›ní cyklisty metr a půl. JistÄ›, teoreticky by to mÄ›lo zvýšit bezpeÄnost. Problém je, že naÅ¡e silnice na to zkrátka nejsou dost Å¡iroké – pÅ™i takovémto pÅ™edjíždÄ›ní nutnÄ› vjedete do vedlejšího pruhu, což je nÄ›co, co by se mÄ›lo minimalizovat. Asi není tÅ™eba říkat, že to pÅ™edjíždÄ›ní kol znaÄnÄ› zkomplikovalo.

 

Co by se tedy dalo udÄ›lat, aby se situace zlepÅ¡ila? Zdaleka nejlepší by bylo udÄ›lat na silnici speciální pruh pro cyklisty. JistÄ›, existují cyklistické stezky, avÅ¡ak ty Äasto nejsou zrovna v dobrém stavu, případnÄ› nevedou v podstatÄ› nikam. A pokud už mají konec, pak vÄ›tÅ¡inou ne tam, kam se chce onen ÄlovÄ›k dostat. Extra pruh na silnici by tedy byl možným Å™eÅ¡ením.

 

Zde je samozÅ™ejmÄ› problém v tom, že by bylo potÅ™eba vÄ›tÅ¡inu silnic rozšířit. Navíc je pravdÄ›podobné, že by i tento nový pruh používali Å™idiÄi automobilů, podobnÄ› jako chodci používají cyklistické stezky. A dokud se to nezmÄ›ní, nemá podobný projekt příliÅ¡ nadÄ›je.