Web

Jaká pravidla musí splňovat PR článek

Dobrá reklama je jedním ze základních předpokladů úspěchu každé začínající firmy. Existuje jí mnoho druhů, přičemž asi nejznámější je ta televizní. Avšak co se účinnosti týče, tisková se řadí hned na druhé místo. A podobně jako v televizi najdeme klasické reklamy a teleshopping, i zde najdeme dva druhy – běžnou, barevnou reklamu a PR článek https://www.seolight.cz/revolucni-pr-clanky.různé druhy grafů

Zvláště druhý jmenovaný se stává u firem stále populárnější. Najdeme jej prakticky v každém časopise, v novinách již mnohem méně. Jedná se o články, které se tváří, jako by do daného časopisu patřily, ač ve skutečnosti propagují určitý výrobek.

Cílem je, aby si čtenář neuvědomil, že se jedná o propagaci a ne klasický článek. Pak je tu totiž velká pravděpodobnost, že jej při čtení nepřeskočí a také že jej bude brát vážněji. A to znamená, že si mnohem spíše danou věc koupí. Koneckonců, v daném časopise ji doporučovali.

Je samozřejmé, že jako vše, i PR články musí dodržovat určitá pravidla, daná zákonem. Tím prvním a asi nejdůležitějším je to, že musí být jasně označeno, že se jedná o placenou propagaci. Obvykle se to provádí tím, že je na dané stránce nápis „public relations“.

Zdálo by se, že to je poměrně velká rána pro celý koncept tohoto typu propagace, ale není tomu tak. Byla totiž nalezena klička. Nápis je prostě vyveden skutečně malým písmem a umístěn http://www.hasici-pristroje.net/umisteni-hasicich-pristroju/ někde, kde si jej čtenář na první pohled nevšimne.stoupající graf

Dále pak, jako asi každá reklama, nesmí čtenáře klamat. Neměly by tam tedy být uvedeny nepravdivé informace. Tomu se předchází tak, že jsou tam pouze obecné termíny, jako „skvěle čistí vzduch“ u čističky vzduchu. Na čtenáře to působí velmi dobře, ale co nám to říká? Koneckonců termín „skvěle“ je značně subjektivní.

Dejte si proto pozor a nenechte se ošálit. Věřte, že to za to nestojí a tyto výrobky velmi často nejsou ani kvalitní.