Nezařazené

Nabízíme intenzivní, avšak neinvazivní metody sanačních prací


To, co se může zdát jako vysoce problematické, pÅ™emÄ›ní Äinnost spoleÄnosti specializované na sanace zdiva na nekomplikované Å™eÅ¡ení situace s vlhkostí. Bezúdržbový provoz. Krátká doba vysychání. Minimální ekonomické náklady na chod přístroje. Absence stavebních prací. Neomezení provozu ve vysouÅ¡eném objektu. To jsou sanaÄní práce zprostÅ™edkované moderními přístroji, které se podílejí na uplatňování principu elektrické osmózy. Ta pÅ™edstavuje osvÄ›dÄenou alternativu, jak rychle a efektivnÄ› docílit optimálního výsledku. VysuÅ¡eného zdiva a odvlhÄeného vzduchu.

Objekt odvlhÄíme bez stavebního zásahu do konstrukce

Dokonale odvlhÄený vzduch. VysuÅ¡ené zdivo. Rychle, jednoduÅ¡e a bezbolestnÄ›. To je cesta, kterou Vám nastíní specializovaná spoleÄnost, která sází na principy elektrické osmózy. Nenechejte vlhkost v kamenném, cihlovém a ani betonovém zdivu beztrestnÄ› pulzovat. Povolejte do zbranÄ› nejpovolanÄ›jšího odborníka, který si s aplikací přístroje, jenž pracuje na bázi bezkontaktní sanace zdiva, profesionálnÄ› poradí.